ČIŠTĚNÍ KANALIZACE LIBEREC

Instalatérství

Topenářství

Čištění kanalizací

Havarijní služby

Máte problém s ucpaným domovním odpadem nebo kanalizací? Volejte firmu na čištění kanalizací Jiří Pelc z Liberce. Čištění kanalizací a čištění domovních odpadů jsou servisní činnosti, nutné pro udržení kanalizační sítě v provozuschopném stavu. V případech, kdy přesto dojde k ucpání kanalizace, domovních stupaček, okapů, dešťové kanalizace nebo jiných částí kanalizačního systému, je nutné provést neodkladné havarijní čištění kanalizace.

Čištění kanalizace

^

kanalizační vedení

^

svody domovních odpadů

^

stupačky

^

okapy

^

dešťová a splašková kanalizace

^

dodání a montáž kalových čerpadel

^

veškeré opravy kanalizace a výkopové práce

^

sanace potrubí – vložkování

Pravidelnou údržbou kanalizace se vyhnete jejímu ucpání a volání havarijní firmy.

Čištění kanalizace se provádí mechanickým, chemickým nebo tlakovým odstraněním materiálu, který způsobil ucpání kanalizačního potrubí nebo jiné části kanalizace.

Řešíme havarijní stavy

Ceny za čištění kanalizace

Nejprve s klientem prokonzultujeme a obhlédneme zakázku. Na základě jejího rozsahu a náročnosti zdarma vypracujeme cenovou kalkulaci.