Čištění kanalizace Liberec

 
 
 
Tlakové čištění odpadu Liberec
 
 
 
 
 • Instalatérství
 • Topenářství
 • Čištění kanalizací
 • Havarijní služby
 
 
 
 
Průplach kanalice Liberec
 
 
Mechanické čištění kanalizace Liberec
 
 
 
 
 
 
 
 
Máte problém s ucpaným domovním odpadem nebo kanalizací? Volejte firmu na čištění kanalizací Jiří Pelc z Liberce. Čištění kanalizací a čištění domovních odpadů jsou servisní činnosti, nutné pro udržení kanalizační sítě v provozuschopném stavu. V případech, kdy přesto dojde k ucpání kanalizace, domovních stupaček, okapů, dešťové kanalizace nebo jiných částí kanalizačního systému, je nutné provést neodkladné havarijní čištění kanalizace.
 
 

Čištění kanalizace

 
 • kanalizační vedení
 • svody domovních odpadů
 • stupačky
 • okapy
 • dešťová a splašková kanalizace
 • dodání a montáž kalových čerpadel
 • veškeré opravy kanalizace a výkopové práce
 • sanace potrubí – vložkování

Pravidelnou údržbou kanalizace se vyhnete jejímu ucpání a volání havarijní firmy.

Čištění kanalizace se provádí mechanickým, chemickým nebo tlakovým odstraněním materiálu, který způsobil ucpání kanalizačního potrubí nebo jiné části kanalizace.
 
 
 
 

Řešíme havarijní stavy

 
 
Havarijní služby - čištění kanalizace Liberec
 
 
 
 
 
 
 

Ceny za čištění kanalizace

 
Nejprve s klientem prokonzultujeme a obhlédneme zakázku. Na základě jejího rozsahu a náročnosti zdarma vypracujeme cenovou kalkulaci.